top of page
GDPR

Viktig information

BokaNerjaLOGO2020_FB_profil (1).png

BOKNINGS-

VILLKOR

LÄS MER

BokaNerjaLOGO2020_FB_profil (1).png

COVID19 /

LOKALA RESTRIKTIONER

LÄS MER

BokaNerjaLOGO2020_FB_profil (1).png

PAKETRESOR

&

RESEGARANTIER

LÄS MER

BokaNerjaLOGO2020_FB_profil (1).png

GDPR

POLICY

LÄS MER

INTEGRITETSPOLICY – BOKANERJA SL - VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY 

 

Dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU och medför rutiner och restriktioner för behandling av personuppgifter.

 

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är BOKANERJA SL, CIF B93191617, mail: info@bokanerja.se, postadress: Calle Granada 62, 297 80 Nerja - Málaga.

 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vår grund för behandling av personuppgifter är att vi ska kunna hjälpa dig som kund med din resa och vistelse i Nerja/Spanien. För att kunna göra det ber vi om följande uppgifter vid bokning: Namn, mailadress och telefonnummer till de som är företagets kontaktpersoner och de som ska skall resa. Vi kan, utöver ovan uppgifter, även behöva behandla annan information vi kan få från dig, såsom t.ex. speciella önskemål om kost. Vid hyra av boende i Spanien ska enligt spansk lag gästernas pass kopieras och registreras på alla över 16 år av ansvarig för boendet. Papperskopiorna ska sparas 3 år och förvaras inlåsta tills de förstörs.

 

Överföring av personuppgifter/Skyddande av personuppgifter 

BOKANERJA SL är en fristående spansk resebyrå med svenska ägare, huvudägare är Timo Trolin Blaesild och Tuva Bojstedt genom bolag MTC AB. Partners och leverantörer såsom flygbolag, tågoperatörer, hotell osv, kan ha tillgång till era personuppgifter. Samtliga parter behandlar era personuppgifter i enlighet med GDPR. 

 

Lagringstid och rensning 

BOKANERJA SL sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Företagsinformation sparas för att hantera faktureringen på ett smidigt sätt. Personliga resenärsprofiler skapas i vårt bokningssystem för att förenkla bokningsprocessen och minimera felskrivningar. När du har anmält dig till vårt nyhetsbrev behålls uppgifterna till dess att du själv väljer att avanmäla dig vilket kan göras vid varje nyhetsbrevutskick. Mail rensas kontinuerligt eller senast löpande efter 12 månader. 

 

Korrigering / Begäran om radering / Utdrag / Klagomål 

BOKANERJA SL kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss på adressen som finns angiven i ingressen ovan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen eller vid var tid gällande Dataskyddsmyndighet och föra fram dina klagomål eller EU/spanska motsvarigheter.

bottom of page