Brevmall_nya2020_enbart_mosaik.png

Utflykter & Aktiviteter

BokaNerja är specialist på utflykter med kunniga, svensktalande reseledare och guider i moderna, säkra bussar.

Nyhet!

Nu kan du följa med oss i OLETRIPS mini-van på härliga

utflykter runt Nerja! 

Sök våra utflykter i kalendern

Bokanerja_nylogo2020_solo.png